Етичні норми для публікацій

ЕТИЧНІ НОРМИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЙ В

«УКРАЇНСЬКОМУ ЖУРНАЛІ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ»

 

Редакція «Українського журналу нефрології та діалізу», співзасновниками якого є Державна установа «Інститут нефрології НАМН України» та Національний нирковий фонд України, підтримує певний рівень вимог під час добору статей, що подаються до публікації. Ці норми визначаються науковим напрямком журналу, який визначений Свідоцтвом про державну реєстрацію і стандартами якості наукових робіт та їх викладення, прийнятими у науковому співтоваристві.

Редакція журналу представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у публікаціях результатів досліджень у галузі практичної і експериментальної нефрології та суміжних дисциплін (імунології, біохімії, патоморфології, мікробіології і т.п.), відповідних профілю журналу. Ми вважаємо, що представлені нижче правила, які були розроблені керуючись рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (http://www.publicationethics.org), міжнародними стандартами для редакторів та авторів – International standards for editors and authors (http://www.publicationethics.org/resources/international-standards), а також Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), можуть надати істотну допомогу як досвідченим вченим, так і аспірантам та молодим вченим.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії/ради журналу:

 • редакційна колегія/рада несе відповідальність за все, що публікується у журналі, саме тому усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія/рада залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор, у свою чергу, зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії;
  • редколегія/рада повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечити ​​чесний процес рецензування;
  • редколегія/рада може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю журналу;
  • редколегія/рада має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю та організацію, де була виконана робота;
  • редколегія/рада допускає поширення у електронних мережах будь-яких статей з журналу або витягів з них, але посилання на першоджерело є обов’язковим;
  • відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди авторів і редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є не посилання на першоджерело.

 

Етичні зобов’язання авторів:

 • дослідження, що публікуються у журналі повинні бути проведені відповідно до чинного законодавства та етичних норм. Необхідно чітко вказати будь-які небезпечні прояви та ризики, які пов’язані з проведеними дослідженнями;
 • автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отриманих даних або неналежного маніпулювання ними;
 • автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації;
 • автори повинні дотримуватися вимог публікації. Не допустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті;
 • джерела фінансування та відповідних конфліктів інтересів повинні бути обов’язково розкриті. Автори мають гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що міститься у рукописі;
 • автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Редколегія/рада має право відмовити у публікації статті за умов недотримання зазначених вимог.

Етичні зобов’язання рецензентів:

 • кожен учений, який подає статтю до публікації, зобов’язаний виконувати певну долю робіт з рецензування;
 • всі статті, що подаються до друку мають бути прорецензовані науковим керівником автора(ів), науковою установою, де була виконана робота та членами редколегії/ради журналу. Якщо редколегія/рада не впевнена у можливості публікації представленої статті, вона залишає за собою право призначити незалежного рецензента;
 • всі члени редколегії/ради є рецензентами;
 • рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає науковим стандартам та вимогами до її оформлення. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.