Склад редакційної ради/колегії

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Колесник Микола Олексійович

член-кореспондент НАМН України,

д.мед.н., професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

директор, ДУ «Інститут нефрології НАМНУ»

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 

 Степанова Наталя Михайлівна

 д.мед.н., с.н.с.,

головний науковий співробітник

відділу нефрології та діалізу

ДУ «Інститут нефрології НАМНУ»
 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ЖУРНАЛУ

Козлюк Надія Іванівна

к.пед.н.

завідувач відділом науково-організаційної та патентно-ліцензійної роботи

ДУ «Інститут нефрології НАМНУ»

 

Прізвище, ім'я, по-батькові 

Науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи 

                                                       РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ                                                     

Алчинбаєв Мірзакарим Каримович

д.мед.н., професор, Генеральний директор АО "Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова"

Багдасарова Інгретта Вартанівна

д.мед.н., професор, керівник відділу дитячої нефрології, ДУ «Інститут нефрології НАМНУ»

Гуревич Костянтин Якович

д.мед.н., професор, медичний директор Fresenius Medical Care

Дріянська Вікторія Євгенівна

д.мед.н., проф., заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут нефрології НАМНУ»

Дудар Ірина Олексіїївна

д.мед.н., керівник відділу еферентних технологій, ДУ «Інститут нефрології НАМНУ»

Дядик Олександр Іванович

д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапії факультету післядипломної освіти, Донецький державний медичний університет

Лапчинська Інна Ігоревна

д.мед.н., медичний радник GlaxoSmithKline 

Семидоцька Жанна Дмитрівна

д.мед.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, Харківський державний медичний університет

Синяченко Олег Володимирович

д.мед.н., професор, тел.-кор. Академії АМНУ, Вищої школи, засл. Діяч науки та техніки, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1, Донецький державний медичний університет

Томіліна Наталія Аркадієвна

д.мед.н., професор, завідувач кафедри нефрології Московського державного медико-стоматологічного університету, голова Російського діалізного товариства, головний редактор журналу  "Нефрология и диализ"

William G. Couser,

 

MD, Professor of Nephrology

Head, Global Outreach Programs International Society of Nephrology (ISN),

Co-chairman, World Kidney Day Steering Committee

R.T. Krediet

 

MD, Professor of Nephrology of University of Amsterdam

F.P. Schena

 

 

MD, FASN, Professor of Nephrology, Renal, Dialysis and Transplant Unit, Department of Emergency and Organ Transplant University of Bari

Robert W. Schrier

MD, Professor Emeritus University of Colorado Denver

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Бичкова Ніна Григорівна

д.біол.н., головний науковий співробітник Інституту проблем патології НМУ ім. Богомольця

Драннік Георгій Миколайович

д.мед.н., с.н.с., професор, керівник відділу Інституту Урології НАМНУ

Карпов Олександр Вікторович

д.біол.н., проф. кафедри біотехнології мікробного синтезу Інституту харчових технологій Мін. Освіти та науки України

Костєв Федір Іванович.

д.мед.н., завідувач кафедри урології та нефрології, Одеський державний медичний університет

Лісовий Володимир Миколайович

д.мед.н., професор, засл. лікар України, директор Харківського обл. клінічного центру урології та нефрології ім.. Шаповалові, завідувач кафедри урології та андрології, Харківський державний медичний університет

Майданнік Віталій Гроигорович

д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет ім.. Богомольця

Нікуліна Галина Григорівна

д.мед.н., професор, завідувач лабораторії біохімії, Інститут урології НАМНУ

Романенко  Аліна Михайлівна

д.мед.н., професор, академік НАМНУ, чл.-кор. НАНУ, засл. діяч науки та техніки, завідувач лабораторії патоморфології Інституту урології НАМНУ

Руденко Ада Вікторівна

д.мед.н., професор, завідувач лабораторії мікробіології, вірусології та мікології, Інститут урології НАМНУ

Сайдакова Наталія Олександрівна

д.мед.н., професор, керівник відділу епідеміології та організаційно-методичної роботи, Інститут урології НАМНУ

Топчій Іван Іванович

д.мед.н., професор, завідувач відділом нефрології, Інститут терапії НАМНУ 

Шейман Борис Семенович

д.мед.н., проф., завідувач Центром токсикології,  НДСЛ «Охматдит»