Про журнал

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ НЕФРОЛОГІЇ ТА ДІАЛІЗУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ, МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

 

 Шановні колеги!

Вітаємо Вас на сайті «Українського журналу нефрології та діалізу»!

    «Український журнал нефрології та діалізу» – перше та єдине вітчизняне періодичне видання, яке присвячено питанням практичної і експериментальної нефрології та суміжних дисциплін (урології, біохімії, імунології, патоморфології, мікробіології). На сторінках нашого журналу публікуються як вітчизняні та зарубіжні фахівці, так і молоді вчені. Крім того, значну увагу ми приділяємо обговоренню медико-технологічних документів (клінічних настанов, медичних стандартів та уніфікованих протоколів), які сприяють стандартизації спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на засадах доказової медицини.

    Журнал входить до переліку видань ВАК України та розрахований на спеціалістів вище означених галузях медицини, викладачів вищих навчальних закладів та наукових працівників.

    Сподіваємось, що саме завдяки створенню сайту «Українського журналу нефрології та діалізу» новітні науково-практичні досягнення у нефрології стануть більш доступними для широкого кола медичних працівників.

    Зміст нашого журналу знаходиться у відкритому безкоштовному online доступі. Відповідно до Будапештської ініціативи відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative — BOAI) користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, використовувати для індексації, роздруковувати або посилатися на повний текст статей, не питаючи попереднього дозволу. Проте, для відтворення поширення та цитування публікацій «Українського журналу нефрології та діалізу» обов’язковим є посилання на ім’я автора/авторів.

    Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб між читачами й редакцією відбувався взаємний творчий діалог та будемо вдячні високопрофесійній аудиторії за оцінку нашої роботи.

 

Головний редактор                                М. Колесник

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

Засновники: Державна установа «Інститут нефрології НАМН України»

                      Національний нирковий фонд України

ISSN: 2304-0238

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8629 від 13.04.2004 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: постанова Президії ВАК №1-05/5 від 01.07.10.

Друк ТОВ «Поліграф плюс»: свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи № 2148 (серія ДК) від 07.04.2005 р.

Періодичність виходу: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Обсяг: 70-100 стор. Формат паперу 64ˣ90/8. Гарнітура Ньютон С.

Наклад: 500 прим.